Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Tuyển tập Huế xưa và nay

NXB Thuận Hoá, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Lê Thị Hoài Thanh

Hội thảo khoa học quốc tế Giáo dục Pháp - Việt cuối thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Lê Thị Hoài Thanh

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Huế - 20 năm xây dựng và phát triển

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Đỗ Mạnh Hùng (Chủ biên), Lê Thị Hoài Thanh, Lê Thị Quí Đức

Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ 4

NXB Đại Học Sư Phạm Hà Nội, 2014
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Lê Thị Hoài Thanh