Dữ liệu Nhà khoa học

Đỗ Mạnh Hùng
(400000.0102)

Tiến sĩ

21

Bài báo

6

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đỗ Mạnh Hùng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  Tây Trì Nhơn, Phường Phú Thượng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0988607189
  Email: dmanhhung@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lịch sử Việt Nam

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lịch sử Việt Nam

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lịch sử Việt Nam

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lịch sử Việt Nam

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Ban Tổ chức cán bộ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2004 Đến : 01/02/2006 Tổ Lịch sử Việt Nam - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên hợp đồng tạo nguồn Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/03/2006 Đến : 01/02/2007 Tổ Lịch sử Việt Nam - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên biên chế tập sự, Khoa Lịch Sử, Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/03/2007 Đến : 01/09/2013 Tổ Lịch sử Việt Nam - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Lịch sử, trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/10/2013 Đến : 01/05/2015 Phó trưởng Phòng - phòng Tổ chức Hành chính Tổ Tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức - Hành chính - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Lịch sử
  Từ : 01/06/2015 Đến : Phó trưởng Ban Ban Tổ chức Cán bộ - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Công tác tổ chức cán bộ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Lịch sử 2004
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Lịch sử 2007
  Tiến sĩ Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế Lịch sử Việt Nam 2016