Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-57-7011-5

Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp- Một tài năng quân sự xuất chúng, Nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Cách mạng Việt Nam

NXB Chính trị Quốc gia, 2021
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu

978-604-959-816-6

Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế (1930-2020)

NXB Thuận Hoá, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu

978-604-959-716-9

Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Hướng Lập, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị (1930 - 2015)

NXB Thuận Hoá, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu (Chủ biên), Trương Công Huỳnh Kỳ, Nguyễn Tuấn Bình

978-620-2-67779-0

India - Myanmar Relations (1992 - 2014) under the Impacts of India’s Foreign Policy Adjustment

Lambert Academic Publishing, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình (Chủ biên), Bùi Thị Thảo, Hoàng Chí Hiếu, Trần Xuân Hiệp

978-604-959-414-4

Khu phi quân sự - Vĩ tuyến 17 (1954-1967)

NXB Thuận Hoá, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu

Lịch sử Đảng bộ phường Hương Văn (1930-2015)

NXB Thuận Hoá, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Văn Hoa (Chủ biên), Hoàng Chí Hiếu, Lê Nhật Minh, Nguyễn Xuân Thạnh

Lịch sử Đảng bộ phường Hương Xuân (1930-2015)

NXB Thuận Hoá, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Văn Hoa (Chủ biên), Hoàng Chí Hiếu, Lê Nhật Minh, Nguyễn Xuân Thạnh

Khoa Lịch sử-Trường Đại học Sư phạm Huế: Hình ảnh 60 năm xây dựng và phát triển (1957-2017)

NXB Thuận Hoá, 2017
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Các vấn đề lịch sử và khảo cổ học khác
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu, Nguyễn Văn Hoa

Khu phi quân sự - Vĩ tuyến 17 (1954-1967)

NXB Quân đội Nhân dân, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu

978-604-58-3806-8

Về phong trào đô thị miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ

NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2015
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Lê Cung (Chủ biên), Lê Thành Nam, Hoàng Chí Hiếu, Nguyễn Thị Thanh Huyền

978-604-903-456-5

Lịch sử Đảng bộ xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế (1960-2015)

NXB Thuận Hoá, 2015
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Lê Cung (Chủ biên), Hoàng Chí Hiếu, Nguyễn Tất Thắng, Lê Thành Nam

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình thời đất lửa

NXB Thuận Hoá, 2015
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu