Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thúc Tuấn
(400000.0025)

Thạc sĩ

1

Bài báo

7

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thúc Tuấn
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1957

 • Địa chỉ:

  41 Đặng Văn Ngữ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0983005048
  Email: thuctuan@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý

  Chuyên môn giảng dạy:

  Phân tích chương trình vật lí trung học phổ thông, Kiểm tra đánh giá trong dạy học, Nghiên cứu khoa học giáo dục

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Phân tích chương trình vật lí trung học phổ thông, Kiểm tra đánh giá trong dạy học, Nghiên cứu khoa học giáo duc, Một số vấn đề về lí luận dạy học hiện đại

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1979 Đến : 01/01/1982 Giảng viên Khoa vật lý Trường ĐH Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/02/1982 Đến : 01/03/1984 Đi bộ đội, Đoàn 384
  Từ : 01/04/1984 Đến : 01/01/2001 Giảng viên Khoa Vật lý Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/01/2001 Đến : 01/09/2012 Phó trưởng Khoa - Khoa Vật lý Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên chính Khoa Vật lý Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/10/2012 Đến : Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên chính
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Sư phạm Vật lý 1979
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Sư phạm Vật lý 1986