Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

188/2008/CXB/35-32/YH

Giáo trình bệnh học nội khoa tập 1

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Trần Văn Huy (Chủ biên), Hoàng Anh Tiến

142/QĐ/ĐHH-NXB 16/6/2009

Giáo trình nội khoa cơ sở

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Trần Văn Huy (Chủ biên), Hoàng Anh Tiến

978-604-66-3711-0

Đề kháng kháng sinh của Helicobacter Pylori: dịch tễ học, chẩn đoán và điều trị

NXB Y học, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Tiêu hoá và gan mật học
Tác giả: Trần Văn Huy (Chủ biên)

978-604-66-3676-2

Chẩn đoán và điều trị Xuất huyết tiêu hóa

NXB Y học, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Tiêu hoá và gan mật học
Tác giả: Phan Trung Nam, Nguyễn Thị Huyền Thương, Trương Xuân Long, Lê Trọng Bỉnh, Trần Văn Huy (Chủ biên), Lê Minh Tân, Vĩnh Khánh, Trần Quang Trung

978-604-912-839-4

Giáo trình Sau đại học Bệnh học Gan mật tụy

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Tiêu hoá và gan mật học
Tác giả: Trần Văn Huy (Chủ biên), Phan Trung Nam, Vĩnh Khánh, Trần Quang Trung, Lê Minh Tân

978-604-912-855-4

Giáo trình Sau đại học Bệnh học Ống Tiêu hóa

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Tiêu hoá và gan mật học
Tác giả: Trần Văn Huy (Chủ biên), Phan Trung Nam, Vĩnh Khánh, Trần Quang Trung, Lê Minh Tân

978-604-974-015-2

Giáo trình Đại học Bệnh học Nội khoa

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y học tổng hợp và nội khoa
Tác giả: Trần Văn Huy (Chủ biên), Lê Văn Chi, Hoàng Bùi Bảo, Nguyễn Anh Vũ

978-604-912-793-9

Điều trị xơ hóa gan và xơ gan do virus viêm gan B

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Tiêu hoá và gan mật học
Tác giả: Trần Văn Huy (Chủ biên)

978-604-912-627-7

Giáo trình Sau Đại học Nội soi tiêu hóa nâng cao

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Tiêu hoá và gan mật học
Tác giả: Trần Văn Huy (Chủ biên), Phan Trung Nam, Vĩnh Khánh, Trần Quang Trung, Lê Minh Tân, Lê Viết Nho

978-604-912-586-7

Giáo trình Đại học Nội soi tiêu hóa cơ bản

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Tiêu hoá và gan mật học
Tác giả: Trần Văn Huy (Chủ biên), Phan Trung Nam, Vĩnh Khánh, Trần Quang Trung, Lê Minh Tân, Kenta Yamamoto