Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Phúc Chi Lăng
(400000.0133)

Tiến sĩ

50

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

16

Đề tài khoa học

5

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Phúc Chi Lăng
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1985

 • Địa chỉ:

  34/20/130 Trần Phú , Phường Phú Hội , Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0935064456
  Email: lpclang@hueuni.eduvn, lephucchilang@dhsphue.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Địa lý tài nguyên và môi trường

  Chuyên ngành đào tạo:

  Địa lý tài nguyên và môi trường

  Chuyên môn giảng dạy:

  Địa lý tự nhiên

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Địa lý tự nhiên

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh ( - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2007 Đến : 01/02/2008 Tổ Địa lý Tự nhiên - Khoa Địa lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Hợp đồng giảng dạy tại Khoa Địa lý Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/03/2008 Đến : 01/02/2009 Tổ Địa lý Tự nhiên - Khoa Địa lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Tập sự ngạch giảng viên tại Khoa Địa lý Trường ĐHSP- Đại học Huế
  Từ : 01/03/2009 Đến : Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Địa lý tự nhiên; Phó Khoa trưởng - Khoa Địa lý; Phó trưởng Khoa - Khoa Địa lý Tổ Địa lý Tự nhiên - Khoa Địa lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Địa lý Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Sư phạm Địa lý 2007
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Sư phạm Địa lý 2009
  Tiến sĩ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Địa lý học 2016