Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

ISBN 978-604-489-320-4

Sổ tay hướng dẫn tập luyện Yoga cho người cao tuổi bị tăng huyết áp độ 1

nhà xuất bản đại học huế, 2024
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Lê Thị Uyên Phương (Chủ biên), Lê Trần Quang, Lê Cát Nguyên, Lê Quang Dũng, Nguyễn Lê Nghĩa, Nguyễn Đình Duy Nghĩa, Nguyễn Đình Duy Tín

ISBN 978-604-489-252-8

Sổ tay Câu lạc bộ Cờ vua

NXB Đại học Huế, 2024
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Tác giả: Hoàng Hải, Nguyễn Thế Tình, Lê Cát Nguyên, Lê Trần Quang, Nguyễn Văn Lợi, Phạm Việt Đức, Nguyễn Lê Minh Huy, Nguyễn Văn Cường

978-604-337-058-4

Phương pháp giảng dạy lý thuyết và giảng dạy thực hành Trò chơi vận động

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Cát Nguyên (Chủ biên), Lê Trần Quang (Chủ biên), Nguyễn Long Hải, Trần Trung Kiên, Lê Anh Dũng, Đỗ Văn Tùng, Phạm Thị Mai, Nguyễn Đôn Công Uy

978-604-804-057-4

Phương pháp giảng dạy và huấn luyện võ cổ truyền Việt Nam

NXB Văn hoá - Thông tin, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Y học thể thao, thể dục
Tác giả: Lê Trần Quang