Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Động vật học

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Lê Trọng Sơn, Đặng Thị Thu Hiền, Phan Thị Duy Thuận

Sinh học Đại cương

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Nguyễn Bá Hai, Phan Thị Duy Thuận, Đặng Thị Thu Hiền, Trần Thị Xuân An, Dương Thị Thảo Trang