Dữ liệu Nhà khoa học

Phan Thị Duy Thuận
(600000.0034)

Thạc sĩ

11

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

12

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phan Thị Duy Thuận
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  4 Nguyễn Quang Bích, Tây Lộc, Tp Huế. .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914729106
  Email: phanthiduythuan@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Sinh học thực nghiệm

  Chuyên ngành đào tạo:

  Sinh học thực nghiệm

  Chuyên môn giảng dạy:

  Sinh học đại cương, Động vật học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Công Nghệ Sinh học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : 01/08/2020 Tổ bộ môn Sinh học - Khoa Cơ bản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/09/2020 Đến : Bộ môn Chăn nuôi - Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa Học - Huế Sinh học 2006
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Sinh học 2011