Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Sinh lý Thực vật

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chủ biên), Trần Vũ Ngọc Thi

Thực hành hóa sinh học

2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Trần Thanh Phong, Nguyễn Minh Trí, Trần Vũ Ngọc Thi