Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Vũ Ngọc Thi
(300000.0453)

Thạc sĩ

10

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Vũ Ngọc Thi
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1989

 • Địa chỉ:

  58 Chu Văn An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543825073; 01227468131
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2011 Đến : Bộ môn Công nghệ sinh học - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Sinh học 2011
  Thạc sĩ Trường ĐHKH Huế Sinh học 2014