Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Thị Kim Hồng
(300000.0239)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

156

Bài báo

10

Sách - Giáo trình

20

Đề tài khoa học

17

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Thị Kim Hồng
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1966

 • Địa chỉ:

  , Hue , Thua Thien Hue .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: hkhong@hueuni.edu.vn
  Website cá nhân: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/edit/id/37

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2012

  Ngành đào tạo:

  Sinh học thực nghiệm

  Chuyên ngành đào tạo:

  Sinh học thực nghiệm

  Chuyên môn giảng dạy:

  Sinh học phân tử nâng cao, Công nghệ protein-enzyme, Sinh lý thực vật, acid nucleic, Hóa sinh, Quang sinh học, Quang hợp và năng suất cây trồng, Hô hấp và ứng dụng, Sinh lý thực vật ứng dụng,

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Nghiên cứu ứng dụng thực vật CAM (crassulacean acid metabolism) Kỹ thuật tách chiết bào quan thực vật Phân tích hệ protein của ty thể/lục lạp thực vật Nghiên cứu ứng dụng cây lúa, nha đam, Ice plant, medicago truncatula, lan hồ điệp Khai thác và phát triển nguồn gen sen Việt,

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 1995)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/1990 Đến : 01/12/2018 Tổ trưởng chuyên môn - Khoa Sinh học; Tổ phó chuyên môn - Sinh học ứng dụng Bộ môn Công nghệ sinh học - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC GVC
  Từ : 01/01/2019 Đến : Bộ môn Sinh học ứng dụng - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Giảng viên cao cấp
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Sinh học 0000