Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-72-5478-1

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NHÌN TỪ GÓC ĐỘ PHÁP LÝ

NXB Công an nhân dân, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, PHÁP LUẬT
Tác giả: Lê Thị Nga (Chủ biên), Đoàn Lê Minh Châu, Đồng Thị Huyền Nga, Nguyễn Hoàng Linh Chi