Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-584-8

Phương pháp nghiên cứu thức ăn thô xanh trong chăn nuôi

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI, Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Tác giả: Lê Văn An (Chủ biên), Thân Thị Thanh Trà, Võ Thị Minh Tâm, Dương Thanh Hải

Giáo trình Thức ăn chăn nuôi

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Tác giả: Lê Văn An (Chủ biên), Thân Thị Thanh Trà, Dương Thanh Hải

Sản xuất và cấy phôi bò tại trang trại

NXB Học viện Nông nghiệp, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ chăn nuôi khác
Tác giả: Nguyễn Công Toản (Chủ biên), Sử Thanh Long (Chủ biên), Dương Thanh Hải, Phan Thị Hằng, Ngô Thành Trung, Bùi Trọng Diễn, Nguyễn Thị Sương, Takeshi OSAWA

Chăn nuôi lợn

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Động vật học
Tác giả: Dương Thanh Hải (Chủ biên), Phan Thanh Linh, Trần Phước Đông, Trần Thanh Hải

Hướng dẫn vận hành trại lợn

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Động vật học
Tác giả: Dương Thanh Hải (Chủ biên), Phan Thanh Linh, Trần Phước Đông, Trần Thanh Hải

Kỹ thuật chăn nuôi dê

2014
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Dương Thanh Hải (Chủ biên)

Roles of prostaglandin F2α and cortisol in regulating bovine uterine and ovarian function

2013
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Dương Thanh Hải (Chủ biên)