Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thanh Hải
(600000.0394)

Thạc sĩ

13

Bài báo

5

Sách - Giáo trình

10

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thanh Hải
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1986

 • Địa chỉ:

  Làng Lại Thế , Phú Thượng , Phú Vang , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0912276055
  Email: tranthanhhai@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chăn nuôi

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chăn nuôi

  Chuyên môn giảng dạy:

  Chăn Nuôi Lợn, Chăn Nuôi gia súc nhai lại, Chăn nuôi cơ bản

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Dinh dưỡng vật nuôi.

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Chăn nuôi - Thú y
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2008 Đến : Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Hợp đồng thử việc tại trường ĐHNL -Huế
  Từ : 01/01/2009 Đến : 01/01/2010 Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Hợp đồng lao động tại trường ĐHNL -Huế
  Từ : 01/03/2011 Đến : 01/01/2011 Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên tập sự tại trường ĐHNL -Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông Lâm - Đại Học Huế Chăn nuôi - Thú y 2008
  Thạc sĩ Úc Chăn nuôi 2016