Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Hướng dẫn học và ôn tập môn Giáo dục công dân (chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia)

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Đặng Xuân Điều, Vũ Đình Bảy (Chủ biên), Hoàng Phi Hải

Hướng dẫn học và ôn tập môn Giáo dục công dân (Chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia)

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Vũ Đình Bảy (Chủ biên), Đặng Xuân Điều, Hoàng Phi Hải

Tài liệu Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên Giáo dục công dân ở trường phổ thông

2015
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Vũ Đình Bảy (Chủ biên), Cao Thị Hoài Thu (Chủ biên), Đặng Xuân Điều, Hoàng Phi Hải, Lê Việt Phương