Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-420-9

BỆNH DO Streptococcus iniae GÂY RA TRÊN CÁ CHẼM (Lates calcarifer) VÀ SỬ DỤNG VI KHUẨN LACTIC PHÒNG BỆNH

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Tác giả: Trương Thị Hoa (Chủ biên), Đặng Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Ngọc Phước, Trần Nam Hà, Hồ Thị Tùng, Lê Văn Quốc Huy, Mạc Như Bình