Dữ liệu Nhà khoa học

Hồ Thị Tùng

Thạc sĩ

9

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

15

Đề tài khoa học

1

Sở hữu trí tuệ

Thông tin:

 • Họ và tên: Hồ Thị Tùng
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1978

 • Địa chỉ:

  57 An Dương vương, TP Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0934978092
  Email: hothitung@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên môn giảng dạy:

  Vi sinh vật thủy sản, Bệnh trên ĐVTS

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Vi sinh vật, Bệnh trên động vật thủy sản

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Thủy sản
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ 2013