Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-412-4

Sổ tay hướng dẫn Kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn trong nông hộ miền Núi

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Nguyễn Xuân Bả, Lê Đức Ngoan, Đinh Văn Dũng, Lê Đức Thạo