Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Giáo trình Nội Thần kinh

NXB Đại học Huế, 2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Hoàng Khánh, Nguyễn Đình Toàn

Protein phản ứng C (CRP) và bệnh lý xơ vữa động mạch

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Tác giả: Lê Chuyển (Chủ biên), Lê Thị Bích Thuận (Chủ biên), Nguyễn Hải Thủy (Chủ biên), Hoàng Khánh, Lê T. Hải

Bệnh học nội khoa- tập 1

NXB Y học, 2007
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Huỳnh Văn Minh, Hoàng Bùi Bảo, Trần Hữu Dàng, Hoàng Khánh, Nguyễn Hoàng Thanh Vân

Giáo Trình Điện Tử Nội Thần Kinh

2006
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Hoàng Khánh

Tai Biến Mạch Máu Não

2006
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Hoàng Khánh

Thần Kinh Học Lâm Sàng

2004
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Hoàng Khánh