Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-399-515-2

Sổ tay chẩn đoán và quản lý bệnh khảm lá sắn

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chủ biên), Trịnh Thị Sen, Trần Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Kim Chi

978-604-337-925-9

Quản lý tổng hợp bệnh hại sắn: Tài liệu tập huấn FFS dành cho cán bộ TOT

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chủ biên), Nguyễn KIm Chi

978-604-60-3624-1

Cỏ dại phổ biến tại Việt Nam (Common weeds in Vietnam)

NXB Nông Nghiệp, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Tác giả: Suk Jin Koo (Chủ biên), Yong Woong Kwoon (Chủ biên), Dương Văn Chín (Chủ biên), Hoàng Anh Cung (Chủ biên), Hoàng Việt, Hồ Lệ Thi, Đỗ Thị Kiều An, Trần Vũ Phến, Nguyễn Xuân Hòa, Hà Thị Thanh Bình, Vũ Duy Hoàng, Nguyễn Vĩnh Trường, Nguyễn Văn Liêm

ISBN-978-604-60-3074-8

Hội thảo bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 18-Nghiên cứu phương pháp tiêm potassium phosphonate cho cây hồ tiêu để phòng trừ bệnh chết nhanh trong điều kiện nhà lưới

NXB Nông Nghiệp, 2019
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chủ biên), Trần Hà Phong, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trương Thị Diệu Hạnh

978-604-924-334-9

Bệnh hại cây trồng Việt Nam

NXB Học viện Nông nghiệp, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Tác giả: Vũ Triệu Mân (Chủ biên), Nguyễn Văn Tuất (Chủ biên), Bùi Cách Tuyến (Chủ biên), Phạm Văn Kim (Chủ biên), Nguyễn Vĩnh Trường

978-604-912-988-9

Bệnh Cây

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP, Bảo vệ thực vật
Tác giả: Lê Như Cương (Chủ biên), Nguyễn Vĩnh Trường, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trương Thị Diệu Hạnh, Trần Thị Nga

Quy trình quản lý tổng hợp bệnh chết nhanh và chết châm hồ tiêu ở Quảng Trị

NXB Nông Nghiệp, 2013
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường