Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Thu Giang
(600000.0032)

Tiến sĩ

24

Bài báo

4

Sách - Giáo trình

18

Đề tài khoa học

1

Sở hữu trí tuệ

5

Công trình thực tiễn

3

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thị Thu Giang
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  La Sơn Phu Tử, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Tây Lộc , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: thugiang@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Di truyền và chọn giống cây trồng

  Chuyên ngành đào tạo:

  Di truyền và chọn giống cây trồng

  Chuyên môn giảng dạy:

  Công nghệ sản xuất giống cây trồng; Khảo nghiệm và kiểm định giống cây trồng; Sức khỏe hạt giống; Thực tập nghề sản xuất giống cây trồng.

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Di truyền và Chọn tạo giống cây trồng

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 2004)
  Tiếng Trung (HSK 6 - 2009)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2005 Đến : 31/12/2007 Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
  Từ : 01/01/2008 Đến : 31/12/2013 Chuyên viên Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
  Từ : 01/01/2014 Đến : Giảng viên Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông lâm Huế Bảo vệ thực vật 2004
  Thạc sĩ Trường Đại học Nông lâm Huế Khoa học cây trồng 2008
  Tiến sĩ Đại học Nông nghiệp Nam Kinh Di truyền và chọn tạo giống cây trồng 2014