Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-0-12-805452-9

Natural Resource Dynamics and Social Ecological Systems in Central Vietnam: Development, Resource Changes and Conservation Issues (Book)

Elsevier, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Ganesh Shivakoti, David Hulse, Shubhechchha Sharma, Ngô Trí Dũng, Trần Nam Thắng (Chủ biên)

Is Vietnam Legally set for REDD+? (Book chapter).

2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Shubhechchha Sharma (Chủ biên), Ganesh P. Shivakoti, Trần Nam Thắng, Ngô Trí Dũng

Hỗ trợ tiếp cận các nguồn lực phát triển cho người dân tái định cư thị xã Hương Trà - tỉnh Thừa Thiên Huế.

NXB Nông Nghiệp, 2014
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Tác giả: Ngô Trí Dũng, Bùi Phước Chương, Lê Thị Nguyện, Nguyễn Thị Mỹ Vân, Trần Nam Thắng