Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-584-8

Phương pháp nghiên cứu thức ăn thô xanh trong chăn nuôi

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI, Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Tác giả: Lê Văn An (Chủ biên), Thân Thị Thanh Trà, Võ Thị Minh Tâm, Dương Thanh Hải

Giáo trình Thực hành Hóa sinh Động vật

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Hồ Trung Thông, Võ Thị Minh Tâm, Hồ Lê Quỳnh Châu, Nguyễn Thị Khánh Quỳnh