Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Xuân Hồng
(600000.0183)

Tiến sĩ

18

Bài báo

5

Sách - Giáo trình

14

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân Hồng
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1979

 • Địa chỉ:

  Lê Minh Trường, Thành phố Huế. .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nguyenthixuanhong@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Sinh lý động vật thuỷ sinh.

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Miễn dịch học và bệnh vi khuẩn trên các đối tượng nuôi trồng thuỷ sản.

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/03/2002 Đến : 01/02/2003 Khoa Khoa học vật nuôi Giảng viên tập sự giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/03/2003 Đến : Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Nuôi trồng thuỷ sản 2001
  Thạc sĩ Trường Đại học Ghent - Vương Quốc Bỉ Nuôi trồng thuỷ sản 2006
  Tiến sĩ Trường Đại học Ghent Sinh học ứng dụng 2016