Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Văn Huệ
(600000.0259)

Thạc sĩ

8

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

8

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Huệ
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1974

 • Địa chỉ:

  Số 20 Kiệt 43 - Lý Thường Kiệt, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Phường Phú Nhuận , Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0989156003
  Email: nguyenvanhue@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2005 Đến : 01/02/2006 Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên hợp đồng giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/03/2006 Đến : 01/03/2007 Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên tập sự Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/03/2007 Đến : 01/01/2010 Tổ bộ môn Quản lý môi trường và Nguồn lợi thủy sản - Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Sinh học 1998
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Sinh học 2002