Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Hồng Phương

Phó giáo sư - Tiến sĩ

42

Bài báo

7

Sách - Giáo trình

10

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Hồng Phương
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  102 Phùng Hưng , Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0971 036 736
  Email: lethihongphuong@huaf.edu.vn
  Website cá nhân: huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2023

  Ngành đào tạo:

  Phát triển nông thôn

  Chuyên ngành đào tạo:

  Phát triển nông thôn

  Chuyên môn giảng dạy:

  Giới và phát triển, Khuyến nông, Truyền thông phát triển, Kỹ năng mềm

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Phát triển bền vững, Biến đổi khí hậu, Giới và phát triển, Học hỏi xã hội

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 2006)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2005 Đến : PGS.TS Khoa Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Trưởng Bộ môn
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Kỹ sư Trường Đại học Nông Lâm, ĐHH Nông học 2005
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Nông nghiệp, Thụy Điển Phát triển nông thôn 2010
  Tiến sĩ Trường Đại học Wageningen, Hà Lan Phát triển nông thôn 2017