Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Hồng Phương

Tiến sĩ

35

Bài báo

7

Sách - Giáo trình

9

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Hồng Phương
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  102 Phùng Hưng, Thành phố Huế , Xuân Phú , Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0971 036 736
  Email: lethihongphuong@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Phát triển nông thôn

  Chuyên ngành đào tạo:

  Phát triển nông thôn

  Chuyên môn giảng dạy:

  Giới và phát triển, Khuyến nông, Truyền thông phát triển, Kỹ năng mềm

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Phát triển bền vững, Biến đổi khí hậu, Giới và phát triển, Học hỏi xã hội

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 03/09/2021 Đến : Tiến sĩ Khoa Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Trưởng Bộ môn
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Trường Đại học Wageningen, Hà Lan Nghiên cứu giáo dục và Phát triển năng lực 2017