Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Văn Thuấn
(400000.0084)

Tiến sĩ

40

Bài báo

21

Sách - Giáo trình

11

Đề tài khoa học

2

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Thuấn
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  Làng Ngọc Anh , Phú Thượng , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nguyenvanthuankv@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận văn học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận văn học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lý thuyết mĩ học và văn học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lý thuyết văn học, Văn học Việt Nam sau 1975

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2004 Đến : 01/02/2006 Tổ Lý luận - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Hợp đồng giảng dạy tại Khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/03/2006 Đến : 01/02/2007 Tổ Lý luận - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Tập sự ngạch giảng viên tại Khoa Ngữ văn Trường ĐHSP- Đại học Huế
  Từ : 01/03/2007 Đến : Phó trưởng Khoa - Khoa Ngữ văn; Trưởng Khoa - Khoa Ngữ văn Tổ Lý luận - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Sư phạm Ngữ văn 2004
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Sư phạm Ngữ văn 2007
  Tiến sĩ Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Văn học 2013