Dữ liệu đề tài

NCM.T.23-04

Nghiên cứu lịch sử quan hệ quốc tế

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Nguyễn Tuấn Bình (Chủ nhiệm), Lê Thành Nam, Bùi Thị Thảo, Võ Xuân Vinh, Trần Xuân Hiệp, Nguyễn Bình An, Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh

B2023-DHH-05

Nhân tố Myanmar và Pakistan trong quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc (1991-2021) và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Nguyễn Tuấn Bình (Chủ nhiệm), Trần Khánh, Võ Xuân Vinh, Bùi Thị Thảo, Lê Thành Nam, Dương Quang Hiệp, Trần Xuân Hiệp, Cao Nguyễn Khánh Huyền, Trần Thái Bảo, Hoàng Chí Hiếu

601.02-2020.303

Xung đột chính trị, tranh chấp lãnh thổ và quyền hàng hải giữa Anh và Hoa Kỳ (1783-1861)

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Bùi Thị Thảo, Lê Thành Nam, Dương Quang Hiệp

DHH2020-03-140

Hợp tác an ninh đa phương của Hoa Kỳ ở Đông Á hai thập niên đầu thế kỷ XXI

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Bùi Thị Thảo (Chủ nhiệm), Nguyễn Tuấn Bình, Nguyễn Thị Ty, Lê Minh Chính

DHH2012 - 03 - 49

Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Việt NAm giai đoạn 2001 - 2012

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thị Thảo (Chủ nhiệm)

CS-DT072/QĐ-ĐHKH- KHCN

Quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam sau Chiến tranh lạnh (1991 - 2009)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thị Thảo (Chủ nhiệm)

DHH215/QĐ/ĐHH- KHCN

Châu Á - Thái Bình Dương trong chính sách đối ngoại của Mỹ và Nga thời kỳ sau Chiến tranh lạnh

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thị Thảo (Chủ nhiệm)

CS-DTT. 09- XH - 49

Chính sách đối ngoại của nước Mỹ dưới thời Tổng thống G.W. Bush(2001 - 2008)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thị Thảo (Chủ nhiệm)

CS-DTT.05-XH-49

Sự điều chỉnh chính sách của Liên bang Nga trong quan hệ với Việt Nam thời kỳ sau Chiến tranh lạnh (1991 - 2001)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thị Thảo (Chủ nhiệm)

CS-DTT.05-XH-48

Châu Á trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Văn Chương (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Ty, Trần Thị Vinh, Bùi Thị Thảo

CS-DTT.05 - XH -49

Quan hệ Nga - Việt thời kỳ sau Chiến tranh lạnh (1991 - 2001)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thị Thảo (Chủ nhiệm)