Dữ liệu đề tài

B2006-DHH03-17

Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Thắng

NN-NCCB745104

Nghiên cứu đánh giá, sử dụng hợp lí tài nguyên du lịch tự nhiên Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thiên Huế)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Trần Thị Tuyết Mai, Lê Văn Tin, Trần Văn Thắng, Lê Năm

NN-DT740701

Mô hình tổ chức mạng lưới dân cư theo đường Trường Sơn

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Viết Hồng, Trần Văn Thắng, Nguyễn Tưởng, Nguyễn Thám, Trần Thị Cẩm Tú, Lê Văn Ngoãn

NN-DT740101

Thời tiết, khí hậu và thời vụ nông nghiệp hợp lý ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Ân, Nguyễn Thám, Trần Văn Thắng, Nguyễn Thị Thanh Bình, Hoàng Đức Triêm

NN-DAKX.94.02.15.1

Tổ chức kinh tế - xã hội vùng gò đồi và miền núi hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Thanh, Trần Văn Thắng

BTS

Đánh giá các yếu tố tự nhiên hệ đầm phá Thừa Thiên Huế ảnh hưởng đến sản xuất thuỷ sản

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Lê Văn Tin, Lê Năm, Trần Văn Thắng