Dữ liệu Nhà khoa học

Trương Văn Thương
(400000.0006)

Tiến sĩ

5

Bài báo

4

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trương Văn Thương
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1955

 • Địa chỉ:

  4/9 kiệt 47 Ngô Hà, Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3846048; 0905470170
  Email: tvanthuong@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Toán giải tích

  Chuyên ngành đào tạo:

  Toán giải tích

  Chuyên môn giảng dạy:

  Giải tích cổ điển, Giải tích phức, Xác suất và Thống kê, Phương trình vi phân, Cơ sở giải tích, Giải tích hàm.

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Giải tích hàm: các không gian hàm, Tính chất hình học của phổ

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/1977 Đến : 01/11/1980 Tổ Giải tích - Khoa Toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Toán
  Từ : 01/11/1980 Đến : 01/10/1982 Tổ Giải tích - Khoa Toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Toán, đang học CH tại Hà Nội
  Từ : 01/11/1982 Đến : 01/12/1994 Tổ Giải tích - Khoa Toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Toán
  Từ : 01/01/1995 Đến : 01/09/1995 Tổ Giải tích - Khoa Toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên chính Khoa Toán, trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/09/1995 Đến : 01/01/1999 Tổ Giải tích - Khoa Toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Trường Đại học Đại Cương- Đại học Huế
  Từ : 01/01/1999 Đến : 01/03/2007 Tổ Giải tích - Khoa Toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Toán
  Từ : 01/04/2007 Đến : Phó trưởng Khoa - Khoa Toán học; Phó trưởng Khoa - Khoa Toán Tổ Giải tích - Khoa Toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Toán
  Từ : 01/06/2015 Đến : Tổ Giải tích - Khoa Toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Kéo dài thời gian làm việc làm công tác chuyên môn
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Toán học 1977
  Thạc sĩ Đại học Sư phạm I Hà Nội Sư phạm Toán học 1982
  Tiến sĩ Viện Toán học Hà Nội Sư phạm Toán học 2001