Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Huy Hoàng
(400000.0355)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

36

Bài báo

10

Sách - Giáo trình

9

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Huy Hoàng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1971

 • Địa chỉ:

  P2s nhà B KTT Đống Đa, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0903571699
  Email: hoang771@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2012

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1999 Đến : 01/12/1999 Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Hợp đồng giảng dạy tại Khoa vật lý Trường Đại học Sư phạm- ĐHH
  Từ : 01/01/2000 Đến : 01/09/2012 Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Phương pháp giảng dạy, Khoa Vật lý Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa vật lý Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/10/2012 Đến : 01/03/2013 Trưởng Khoa - Khoa Vật Lý, Trường Đại hoc Sư phạm Huế Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Vật Lý
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Sư phạm Vật lý 1995
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Sư phạm Vật lý 1999
  Tiến sĩ Trường Đại học Sư phạm Vinh Sư phạm Vật lý 2007