Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Phương pháp giải các dạng bài tập trọng tâm vật lý 9

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2012
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Trần Huy Hoàng, Lê Thị Thu Hà

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Công Triêm, Nguyễn Tương Tri, Trần Huy Hoàng

Ứng dụng tin học trong dạy học Vật Lý

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Trần Huy Hoàng

Bài tập trắc nghiệm vật lý đại cương

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2011
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Trần Huy Hoàng

Trọng tâm kiến thức và bài tập vật lý 12

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2009
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Trần Công Phong, Trần Huy Hoàng, Nguyễn Tiến Dũng

Luyện tập thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2008
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Trần Công Phong, Trần Huy Hoàng, Lê Phương Sơn

20 Bộ đề trắc nghiệm khách quan ôn thi và tuyển sinh đại học môn vật lý

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2007
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Lê Thúc Tuấn, Trần Huy Hoàng