Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

20 Bộ đề trắc nghiệm khách quan ôn thi và tuyển sinh đại học môn vật lý

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2007
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Lê Thúc Tuấn, Trần Huy Hoàng

Câu hỏi & bài tập trắc nghiệm vật lí THPT Vật Lí 10

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2006
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Công Triêm, Lê Văn Giáo, Lê Thúc Tuấn, , Trần Huy Hoàng, , Nguyễn Khoa Lan Anh, , Nguyễn Thanh Hải

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lý 10 THPT

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2006
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Lê Thúc Tuấn, Trần Huy Hoàng

Thiết kế bài dạy học và trắc nghiệm khách quan môn Công nghệ trung học phổ thông

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2006
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Văn Giáo, Nguyễn Duân, Phan Văn Đường, Nguyễn Thị Diệu Phương, Từ Hồng Quang, Lê Thúc Tuấn

Thiết kế bài học và trắc nghiệm khách quan trong dạy học môn vật lí

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2006
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Lê Công Triêm, Lê Thúc Tuấn

Một số vấn đề về phương pháp dạy học vật lý ở trường trung học phổ thông

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2005
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Lê Văn Giáo, Lê Thúc Tuấn, Lê Công Triêm