Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-368-451-3

Giáo dục văn hóa địa phương cho trẻ mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

NXB Hội Nhà văn, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Thanh Tâm (Chủ biên), Nguyễn Thùy Nhung, Lê Thị Nhung, Lê Văn Huy, Hồ Hữu Nhật

Giáo trình văn học thiếu nhi

đại học sư phạm thành phố hồ chí minh, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Tác giả: Nguyễn Thanh Tâm

Bí mật tuổi trăng non

NXB Kim Đồng, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Tác giả: Nguyễn Thanh Tâm (Chủ biên)

Bí mật tuổi trăng non

NXB Kim Đồng, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Tác giả: Thanh Tâm Nguyễn (Chủ biên)

Nguyễn Nhật Ánh Hiệp sĩ của tuổi thơ

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2015
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Nhiều tác giả, Nguyễn Thanh Tâm

Văn học thiếu nhi Việt nam thời kì hội nhập

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2015
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Lã Thị Bắc Lý (Chủ biên), Nguyễn Thanh Tâm

Văn chương và tiếp nhận

NXB Văn học, 2014
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Nhiều tác giả, Nguyễn Thanh Tâm

Giáo trình văn học 1

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Bùi Thanh Truyền, Nguyễn Thanh Tâm

Ngô Kha hành trình thơ, hành trình dấn thân & ngôi nhà vĩnh cửu

NXB Hội Nhà văn, 2013
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Nhiều tác giả, Nguyễn Thanh Tâm

Văn học hậu hiện đại diễn giải và tiếp nhận

NXB Văn học, 2013
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Nhiều tác giả, Nguyễn Thanh Tâm

Giáo trình Văn học 2

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Bùi Thanh Truyền, Trần Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Thanh Tâm

Thi pháp trong văn học thiếu nhi

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2009
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Bùi Thanh Truyền, Nguyễn Thanh Tâm, Trần Thị Quỳnh Nga