Dữ liệu đề tài

DHH

Giáo dục văn hóa địa phương cho trẻ mầm non trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thanh Tâm (Chủ nhiệm), Hồ Hữu Nhật, Lê Thị Nhung, Lê Văn Huy, Nguyễn Thùy Nhung

DHH

Xúc cảm giới tính trong văn xuôi thiếu nhi Việt Nam hiện đại

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thanh Tâm (Chủ nhiệm), Hồ Hữu Nhật

DHH2015-03-81

Xúc cảm giới tính trong truyện thiếu nhi Việt Nam hiện đại

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Hữu Nhật, Nguyễn Thanh Tâm

CS-DTT.11-GD-10

Khai thác văn học địa phương hỗ trợ quá trình chăm sóc và giáo dục ở các trường Mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thanh Tâm

CS-DTT07 – DATD – 06

Xây dựng từ điển giáo khoa bằng hình ảnh hỗ trợ dạy học Tiếng Việt 1,2

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Xuân Yến, Nguyễn Thanh Tâm

B2007-DHH03-21

Thi pháp thể loại của văn học thiếu nhi Việt Nam từ năm 1986 đến nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thanh Truyền, Nguyễn Thanh Tâm, Trần Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Thị Thu