Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thế Dũng
(400000.0220)

Tiến sĩ

59

Bài báo

11

Sách - Giáo trình

22

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thế Dũng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1966

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: zungnguyen2016@gmail.com
  Website cá nhân: https://sites.google.com/view/nguyenthedung/

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Toán ứng dụng

  Chuyên ngành đào tạo:

  Toán ứng dụng

  Chuyên môn giảng dạy:

  Cơ sở dữ liệu, Công nghệ phần mềm, Tối ưu hóa quá trình ngẫu nhiên, LL-PP dạy học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Cơ sở dữ liệu, Công nghệ phần mềm, Tối ưu hóa quá trình ngẫu nhiên, Sư phạm kỹ thuật

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (Cử nhân - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Tin học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/02/1990 Đến : 01/01/1992 Khoa Toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên tập sự tại Khoa Toán, Trường ĐHSP Huế
  Từ : 01/02/1992 Đến : 01/12/1995 Tổ Công nghệ phần mềm - Khoa Tin học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Toán Trường ĐHSP Huế
  Từ : 01/12/1995 Đến : 01/12/2008 Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Công nghệ phần mềm Tổ Công nghệ phần mềm - Khoa Tin học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Tin học, Trường ĐHSP Huế
  Từ : 01/01/2009 Đến : Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Công nghệ phần mềm; Trưởng Bộ môn - Tổ Phương pháp dạy học Tổ Công nghệ phần mềm - Khoa Tin học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên chính khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Toán học 1989
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Huế Toán ứng dụng 1994
  Đại học Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Tin học 1995
  Tiến sĩ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Sư phạm Tin học 2019