Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Thống kê ứng dụng với Python

2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Nguyễn Thế Dũng (Chủ biên)

Publisher IGI-Global (Scopus). ISBN13: 97817998696

Chapter 19: Identifying and Applying the Information Technology Competence Framework in an Online Teaching Environment

(pages 356-382). Source Title: Handbook of Research on Barriers for Teaching 21st-Century Competencies and the Impact of Digitalization. Copyright: © 2021 |Pages: 27 DOI: 10.4018/978-1-7998-6967-2.ch019, 2021
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Phan Chí Thành, Lê Anh Phương, Phan Minh Tiến, Hoàng Phước Lộc, Lê Thanh Hiếu, Ngô Tứ Thành, Nguyễn Thế Dũng, Trần Văn Hùng

Nhập môn Công nghệ phần mềm

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Tác giả: Nguyễn Thế Dũng (Chủ biên)

Tin học đại cương

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Hà Viết Hải, Nguyễn Thế Dũng, Nguyễn Thị Lan Anh, Võ Hồ Thu Sang

Dạy học Access 2010

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Nguyễn Thị Hương Giang, Lê Phước Nam Hà, Nguyễn Thế Dũng

Nhập môn Công nghệ phần mềm

2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Nguyễn Thế Dũng

Nhập môn Hệ Cơ sở dữ liệu

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2013
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Nguyễn Thế Dũng (Chủ biên)

Bài tập Nhập môn Hệ Cơ sở dữ liệu

NXB Xây dựng, 2012
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Nguyễn Thế Dũng (Chủ biên)

Giáo trình Nhập môn Cơ sở dữ liệu

2011
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Nguyễn Thế Dũng

Chuyên đề nâng cao Tin học lớp 10, Xử lý thông tin trên máy tính

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2008
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thế Dũng, Nguyễn Thanh Tiên

Thiết kế bài dạy học theo hướng đổi mới và trắc nghiệm khách quan trong môn Tin học ở THPT

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2006
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thế Dũng, Vương Đình Thắng