Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Văn Hòa
(150000.0037)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

95

Bài báo

35

Sách - Giáo trình

8

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Hòa
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1955

 • Địa chỉ:

  16/100 Đặng Huy Trứ , phường Trường An .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543.833536; 0914025731
  Email: nvhoa55@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2009

  Ngành đào tạo:

  Triết học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Triết học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Triết học, Logic học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Triết học, Logic học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)
  Tiếng Nga (c - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1979 Đến : 01/08/1987 Giảng viên Trường Đại học Sư phạm Huế Giảng viên
  Từ : 01/09/1987 Đến : 31/12/1993 Giảng viên Trường Đại học Sư phạm Huế Tổ trưởng chuyên môn, chủ tịch công đoàn bộ phận
  Từ : 01/01/1994 Đến : 31/12/1997 Giảng viên chính Trường Đại học Khoa học Huế Trưởng Bộ môn
  Từ : 01/01/1998 Đến : 01/09/2002 Giảng viên chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Đại học Huế Đại học Huế Giảng viên chính Bí thư chi bộ, Phó trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Đại học Huế; Đảng uỷ viên cơ quan Đại học Huế, Uỷ viên Ban chấp hành công đoàn Đại học Huế
  Từ : 01/09/2002 Đến : 01/09/2005 Giảng viên chính, Trưởng Ban Chính trị, sinh viên Đại học Huế Giảng viên chính – Đảng uỷ viên cơ quan Đại học Huế; Trưởng Ban Công tác chính trị sinh viên; Uỷ viên Ban chấp hành công đoàn Đại học Huế
  Từ : 01/10/2005 Đến : 01/03/2007 Giảng viên chính, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo từ xa Trung tâm Đào tạo từ xa, Đại học Huế Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo từ xa, Đại học Huế; Đảng uỷ viên Đại học Huế
  Từ : 01/04/2007 Đến : 28/12/2015 Giảng viên chính, Giám đốc Trung tâm đào tạo Từ xa Trung tâm Đào tạo từ xa, Đại học Huế Bí thư Đảng, Giám đốc trung tâm đào tạo từ xa, Đại học Huế; Đảng uỷ viên Đại học Huế
  Từ : 01/01/2016 Đến : 01/06/2016 Giảng viên chính Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Đại học Huế Giảng viên chính
  Từ : 01/07/2016 Đến : Giảng viên cao cấp Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế Giảng viên cao cấp
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Sư phạm Huế Sinh học 1979
  Đại học Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Triết học 1983
  Tiến sĩ Viện Triết học Triết học 2000