Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Văn Hòa
(150000.0037)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

91

Bài báo

31

Sách - Giáo trình

8

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Hòa
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1955

 • Địa chỉ:

  16/100 Đặng Huy Trứ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , phường Trường An .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543.833536; 0914025731
  Email: nvhoa55@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2009

  Ngành đào tạo:

  Triết học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Triết học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Triết học, Logic học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Triết học, Logic học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)
  Tiếng Nga (c - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1979 Đến : 01/01/1987 Trường Đại học Sư phạm Giảng viên Trường Đại học Sư phạm
  Từ : 01/09/1987 Đến : 01/09/1993 Trường Đại học Sư Phạm Giảng viên - Tổ Trưởng chuyên môn
  Từ : 01/01/1994 Đến : 01/01/1997 Trường Đại học Khoa học Giảng viên chính - Trưởng Bộ môn
  Từ : 01/01/1998 Đến : 01/01/2002 Phó trưởng Ban - Phó Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Đại học Huế Giảng viên chính
  Từ : 01/01/2002 Đến : 01/01/2005 Trưởng Ban - Ban Công tác Chính trị sinh viên Đại học Huế Giảng viên chính - Trưởng Ban Công tác chính trị sinh viên
  Từ : 01/01/2005 Đến : 01/03/2007 Phó Giám đốc Trung tâm - Đào tạo Từ xa TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Phó Giám đốcTrung tâm Đào tạo Từ xa
  Từ : 01/04/2007 Đến : 01/12/2015 Phó Giám đốc Trung tâm - Trung tâm Đào tạo Từ xa; Giám đốc Trung tâm - Đào tạo Từ xa Ban Giám đốc - TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Giám đốc
  Từ : 01/01/2016 Đến : 01/06/2016 TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Giảng dạy và công tác chuyên môn
  Từ : 01/07/2016 Đến : Khoa Giáo dục Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng dạy và nghiên cứu khoa học (kéo dài thời gian công tác làm chuyên môn)
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Sư phạm Huế Sinh học 1979
  Đại học Học viện chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh Triết học 1983
  Tiến sĩ Viện Triết học Triết học 1999