Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Như Hiền
(400000.0155)

Tiến sĩ

18

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

12

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Như Hiền
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  10/33 Chế Lan Viên, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0888078077
  Email: trannhuhiendhsphue@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2004 Đến : 01/03/2006 Tổ CNXHKH-LSĐ_TTHCM - Khoa Giáo dục Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Hợp đồng giảng dạy tại Khoa GDCT Trường ĐHSP - Đại học Huế
  Từ : 01/04/2006 Đến : 01/03/2007 Tổ CNXHKH-LSĐ_TTHCM - Khoa Giáo dục Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Tập sự ngạch Giảng viên tại Khoa GDCT Trường ĐH Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/04/2007 Đến : 01/05/2011 Tổ CNXHKH-LSĐ_TTHCM - Khoa Giáo dục Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Sư phạm Lịch sử 2004
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Sư phạm Lịch sử 2007
  Tiến sĩ Học viện chính trị quốc gia Lịch sử Đảng 2016