Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Rèn luyện phẩm chất dành cho học sinh Tiểu học - Chăm chỉ

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Đặng Xuân Điều (Chủ biên)

Rèn luyện phẩm chất dành cho học sinh Tiểu học - Nhân ái

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Đặng Xuân Điều (Chủ biên)

Rèn luyện phẩm chất dành cho học sinh Tiểu học - Trách nhiệm

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Đặng Xuân Điều (Chủ biên)

Rèn luyện phẩm chất dành cho học sinh Tiểu học -Trung thực

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Đặng Xuân Điều

Hướng dẫn học và ôn tập môn Giáo dục công dân (chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia)

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Đặng Xuân Điều, Vũ Đình Bảy (Chủ biên), Hoàng Phi Hải

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân 12

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Vũ Đình Bảy (Chủ biên), Đặng Xuân Điều, Đỗ Văn Khải

Thiết kế bài dạy học môn Giáo dục công dân ở trường phổ thông

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Vũ Đình Bảy (Chủ biên), Lê Thị Vân Anh, Đặng Xuân Điều, Nguyễn Thị Linh Huyền, Nguyễn Thu Huyền

Giáo dục lối sống nhân bản - văn minh

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2015
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Vũ Đình Bảy (Chủ biên), Trần Quốc Cảnh, Đặng Xuân Điều

Tài liệu Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên Giáo dục công dân ở trường phổ thông

2015
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Vũ Đình Bảy (Chủ biên), Cao Thị Hoài Thu (Chủ biên), Đặng Xuân Điều, Hoàng Phi Hải, Lê Việt Phương

Thiết kế bài dạy học Giáo dục công dân 10 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Vũ Đình Bảy (Chủ biên), Đặng Xuân Điều, Hoàng Thanh Hiến, Nguyễn Thị Mai

Thiết kế bài dạy học Giáo dục công dân 11 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Vũ Đình Bảy (Chủ biên), Đặng Xuân Điều (Chủ biên), Hoàng Thanh Hiến, Nguyễn Thị Mai