Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Xuân Khoát
(200000.0052)

Phó giáo sư - Khác

105

Bài báo

20

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Khoát
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1955

 • Địa chỉ:

  Số 317 Điện Biên Phủ, phường Trường An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 02343824874; 0913426489
  Email: nkhoat@gmail.com; nxkhoat@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2010

  Ngành đào tạo:

  Kinh tế chính trị

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kinh tế chính trị

  Chuyên môn giảng dạy:

  Kinh tế chính trị; Kinh tế thị trường; Kinh tế vĩ mô; Lịch sử các học thuyết kinh tế.

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kinh tế chính trị; Kinh tế vĩ mô; Kinh tế nông nghiệp nông thôn.

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Pháp (B - )
  Tiếng Nga (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/1980 Đến : 01/08/1983 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Cán bộ nghiên cứu phòng Công tác Chính trị
  Từ : 01/09/1983 Đến : 01/01/1985 Phó trưởng Phòng - Phòng Tổng hợp - Hành chính TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Phó trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính
  Từ : 01/02/1985 Đến : 01/04/1987 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Lớp trưởng, Chi ủy viên lớp Kinh tế Chính trị trường Đại học Tuyên giáo Hà Nội
  Từ : 01/05/1987 Đến : 01/05/1988 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Cán bộ giảng dạy kiêm trực Văn phòng Đảng ủy, Phụ trách phòng Công tác Chính trị
  Từ : 01/06/1988 Đến : 01/10/1995 Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Kinh tế Chính trị TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Cán bộ giảng dạy bộ môn Mác-Lênin
  Từ : 01/11/1995 Đến : 01/03/1996 Tổ trưởng chuyên môn - Kinh tế Chính trị TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Cán bộ giảng dạy môn Kinh tế Chính trị, Khoa Mác - Lênin
  Từ : 01/04/1996 Đến : 01/12/1998 Tổ trưởng chuyên môn - Kinh tế Chính trị TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Cán bộ giảng dạy, bảo vệ luận án Phó tiến sĩ Kinh tế Chính trị
  Từ : 01/01/1999 Đến : 01/12/2006 Chánh Văn phòng - Đại học Huế; Giám đốc - Nhà Xuất bản Văn phòng Đại học Huế - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ CBGD Kinh tế Chính trị, Chánh Văn phòng Đại học Huế
  Từ : 01/01/2007 Đến : 01/04/2014 Trưởng Ban - Ban Tổ chức - Nhân sự; Giám đốc - Nhà Xuất bản Ban Tổ chức - Nhân sự - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Cán bộ giảng dạy Kinh tế Chính trị, Phó Giáo sư Kinh tế (2010), Trưởng Ban
  Từ : 01/05/2014 Đến : 01/08/2015 Trưởng Ban - Ban Tổ chức cán bộ Ban Tổ chức Cán bộ - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Cán bộ quản lý về công tác cán bộ, công tác đảng, giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/09/2015 Đến : Khoa Kinh tế Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng dạy và nghiên cứu
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm 1 Hà Nội Kỹ thuật công nghiệp 1980
  Đại học Trường Đại học Tuyên giáo Hà Nội Kinh tế Chính trị 1987
  Tiến sĩ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Kinh tế Chính trị 1997
  Khác Học viện chính trị Quốc Gia TP HCM Cao cấp lý luận chính trị 2004