Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Văn Huy
(900000.0090)

Tiến sĩ

26

Bài báo

11

Sách - Giáo trình

8

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Huy
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1979

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nguyenvanhuy@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Giáo dục ngôn ngữ, đối chiếu ngôn ngữ Việt - Anh, chính sách ngôn ngữ

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Giáo dục ngôn ngữ, đối chiếu ngôn ngữ Việt - Anh, chính sách ngôn ngữ

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Pháp (B - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/03/2019 Đến : Trưởng Phòng - Phòng Đào tạo Phòng Đào tạo - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Quản lý đào tạo
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Đại học Queensland,Úc Giáo dục học 2016