Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Công Phong

Tiến sĩ

83

Bài báo

7

Sách - Giáo trình

10

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Công Phong
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 2002

 • Địa chỉ:

  45 Đào Tấn - Trường An - Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 832291
  Email: congphong2000@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Vật lý lý thuyết và vật lý toán

  Chuyên ngành đào tạo:

  Vật lý lý thuyết và vật lý toán

  Chuyên môn giảng dạy:

  Vật Lý Lý Thuyết - Toán

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Vật lý lý thuyết chất rắn, Vật lý - Toán

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ 2004