Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Thanh Hải
(900000.0148)

Thạc sĩ

11

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Thanh Hải
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1979

 • Địa chỉ:

  8/11 Trần Nguyên Đán , Thuận Hoà , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914313919
  Email: ltthainn@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lý Luận & Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lý Luận & Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Pháp (B - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/04/2002 Đến : 01/06/2004 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên
  Từ : 01/07/2004 Đến : Tổ phó chuyên môn - Tổ Thực hành tiếng; Trưởng Bộ môn - Thực hành tiếng Khoa Tiếng Anh chuyên ngành - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên
  Từ : 01/11/2016 Đến : Phó trưởng Phòng - KHCN-HTQT Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Phó trưởng phòng
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Tiếng Anh 2000
  Thạc sĩ Trường Đại học Ngoại ngữ Huế Giáo dục học 2010