Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2434-849X

Implementing the CEFR at a Vietnamese university—General English language teachers’ perceptions

CEFR Journal - Research and Practice, 2019
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Thanh Hải, Phạm Thị Hồng Nhung

2525-2674

Advantages and challenges of the CEFR-aligned learning outcome implementation for non-English major students at Hue University

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Thanh Hải (Chính)

2588-1213

Impacts of the CEFR-aligned learning outcome implementation on assessment practice

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Thanh Hải (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-SSH/article/view/4899

A pilot study of implementing the CEFR for non-English major students at Hue University

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Thanh Hải (Chính)

Implementing the CEFR-based learning outcomes at Hue University: A preliminary study on General English teachers' responses to adapting the teaching materials

International Conference Proceedings on Action Research in Language Education, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Thanh Hải (Chính)

Implementing CEFR at tertiary level: A preliminary study on investigating General English teachers' perceptions of its assessment practice

Kỷ yếu hội thảo khu vực Nghiên cứu liên ngành lần I về ngôn ngữ học và giảng dạy ngôn ngữ, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Thanh Hải (Chính)

Năng lực tương tác trong giao tiếp với việc dạy và học Ngoại ngữ

Tạp chí khoa học và giáo dục, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Thanh Hải (Chính)

Đánh giá thay thế- Đánh giá liên tục (Alternative asessments) trong giảng dạy Ngoại ngữ

Thông báo khoa học, 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Thanh Hải (Chính)

Một số vấn đề xung quanh việc soạn bài thi trắc nghiệm nhiều lựa chọn (Multiple-choice Tests)

Thông báo khoa học, 2007
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Thanh Hải (Chính), Trần Thị Thủy Hoài