Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Thảo
(130000.0048)

Tiến sĩ

59

Bài báo

11

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Thảo
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1976

 • Địa chỉ:

  12 Cao Xuân Huy, Phường Vĩ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905.026.623
  Email: lethaolaw@gmail.com or thaolt@hul.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Luật kinh tế

  Chuyên ngành đào tạo:

  Luật kinh tế

  Chuyên môn giảng dạy:

  Luật kinh tế, luật tài chính, luật ngân hàng

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Luật kinh tế

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 2003)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Luật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/04/2015 Đến : Phó trưởng Khoa - Phó Trưởng khoa Phó Trưởng khoa Luật Kinh tế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Luật 1998
  Tiến sĩ Đại học Quốc gia Hà Nội Luật 2004