Dữ liệu đề tài

DHH2014-07-14

ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ-XÃ HỘI CỦA CÁC TỪ NGỮ VAY MƯỢN CÓ NGUỒN GỐC TIẾNG ANH ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG MỘT SỐ BÁO CHÍ BẰNG TIẾNG VIỆT TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Phước (Chủ nhiệm), Trương Bạch Lê

B2010-2012TD

Xác định nhu cầu và giải pháp đáp ứng nhu cầu năng lực về ngoại ngữ của các doanh nghiệp thuộc các tỉnh bắc trung bộ Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Phước (Chủ nhiệm), Trần Quyết Chiến

B2010-DHH

Xác định nhu cầu và giải pháp đáp ứng nhu cầu nhân lực về ngoại ngữ của các doanh nghiệp thuộc các tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Trần Văn Phước (Chủ nhiệm)

B2003-09-09

Nghiên cứu thực trạng việc sử dụng các phương pháp dạy học đại học ngành tiếng Anh chuyên ngữ tại Đại học Huế và những đề nghị

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Phước, Trương Viên (Chủ nhiệm)

B2007-CTGD-06

Khả năng và biện pháp thực hiện giảng dạy chuyên môn bằng tiếng nước ngoài trong các trường đại học ở Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Toàn, Lê Văn Thuyết, Trần Thị Tú Anh, Nguyễn Hoàng, Trần Văn Phước, Trương Viên, Phan Minh Tiến, Phương Lê Đông

B2006-ĐHH-07-01

Nhu cầu học ngoại ngữ và sử dụng nguồn nhân lực ngoại ngữ tại các tỉnh miền Trung Việt Nam: Thực trạng và những giải pháp khả thi

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Phước (Chủ nhiệm), Lê Thị Kim Thanh

B2002-09-07

Tiếng Anh Trung Gian Của Người Việt Nam: Đặc Điểm Ngôn Ngữ Học Và Hiệu Quả Giao Tiếp

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Phước (Chủ nhiệm)

B2009-09-07

Tiếng Anh trung gian của người Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Phước (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Huy, Trương Bạch Lê, Phạm Hồng Anh, Nguyễn Văn Tuấn

B2001-09-09

Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan về các học phần ngữ pháp thực hành tiếng Nga dành cho sinh viên chuyên ngữ Nga văn

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Mai Lan (Chủ nhiệm), Trần Văn Phước, Nguyễn Tú Hào, Nguyễn Tú Hào

B2000-09-42

Phương Pháp Giao Tiếp Trong Việc Giảng Dạy Tiếng Anh Tại Trường Phổ Thông Trung Học Việt Nam Hướng Đến Thế Kỷ XXI: Thực Trạng Và Giải Pháp

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Phước (Chủ nhiệm)