Dữ liệu Nhà khoa học

Võ Viết Minh Nhật
(120000.0001)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

65

Bài báo

6

Sách - Giáo trình

7

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Võ Viết Minh Nhật
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1974

 • Địa chỉ:

  39 Xuân 68, TP. Huế , Đông Ba , Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0935551249
  Email: vvmnhat@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2016

  Ngành đào tạo:

  Công nghệ thông tin

  Chuyên ngành đào tạo:

  Công nghệ thông tin

  Chuyên môn giảng dạy:

  Công nghệ thông tin

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Công nghệ thông tin

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B2 - 0000)
  Tiếng Pháp (DELF B2 - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cơ quan Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Sinh viên trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : Đến : TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Giảng viên trường Đại học Khoa học Huế
  Từ : Đến : Sinh viên cao học Viện Tin học Pháp ngữ - Hà Nội
  Từ : Đến : Nghiên cứu sinh tại Đại học Quebee ở Montreal - Canada
  Từ : Đến : TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Giảng viên trường Đại học Khoa học Huế
  Từ : 01/08/2010 Đến : 01/08/2016 Phó Khoa trưởng - Khoa Du lịch; Trưởng Bộ môn - Công nghệ Thông tin - Truyền thông trong du lịch Ban Chủ nhiệm khoa - TRƯỜNG DU LỊCH Cán bộ quản lý, giảng dạy
  Từ : 01/09/2016 Đến : Phó trưởng Ban - Ban Đào tạo Ban Đào tạo - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Phụ trách công tác đào tạo
  Từ : 01/02/2020 Đến : Phó trưởng Ban - Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Ban Đào tạo và Công tác sinh viên - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Quản lý đào tạo sau đại học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Vật lý học 1996
  Thạc sĩ Viện Tin học Pháp ngữ Hà Nội Tin học 2000
  Tiến sĩ Đại học Qúebec ở Montreal - Canada Tin học 2006