Dữ liệu Nhà khoa học

Trịnh Văn Sơn
(800000.0170)

Phó giáo sư - Khác

11

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trịnh Văn Sơn
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1962

 • Địa chỉ:

  22/107 - Phùng Hưng - Thuận Thành, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: lenamson@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2009

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Phân tích Kinh tế và Kế toán quản trị

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kinh tế

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/1985 Đến : 01/11/1989 Cán bộ Thanh tra tỉnh Bình Trị Thiên
  Từ : 01/12/1989 Đến : 01/02/2001 Trường Đại học Nông nghiệp II Huế Giảng viên
  Từ : 01/03/2001 Đến : 01/12/2002 Khoa Kinh tế - Đại học Huế Giảng viên, Phó Bộ môn Kế toán
  Từ : 01/01/2003 Đến : 01/02/2005 Khoa Kế toán - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế H Giảng viên, Phó Trưởng Khoa
  Từ : 01/03/2006 Đến : 01/12/2009 Trưởng Phòng Phòng Giáo vụ - Công tác Sinh viên, Trường Đại học Giảng viên chính, Trưởng Phòng
  Từ : 01/01/2010 Đến : 01/08/2014 Phòng Đào tạo Đại học - Công tác sinh viên, Trường Giảng viên chính, Trưởng Phòng
  Từ : 01/08/2014 Đến : 01/11/2014 Tổ Kế hoạch Đào tạo - Phòng Đào tạo Đại học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên chính, Trưởng Phòng
  Từ : 01/12/2014 Đến : Phó Hiệu trưởng Ban Giám hiệu - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Phó hiệu trưởng
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc Kinh tế nông nghiệp 1985
  Tiến sĩ Đại học Nông nghiệp Praha - Cộng hoà Séc Kinh tế 2000
  Khác Học viện Chính trị - phân viện tại Đà Nẵng Cao cấp lý luận chính trị 2004